• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

УЖИНА ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ


- за децу која су на настави од 13 до 16 часова ужина ће се служити у трпезарији у 14.05 часова

- за децу која су на настави од 16.20 до 19.20 часова ужина ће се служити у трпезарији у 17.25 часова

ЦЕНА УЖИНЕ ЗА ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ ИЗНОСИ 515,00 динара


УЖИНА ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ

ЦЕНА УЖИНЕ ЗА ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ ИЗНОСИ 1.030,00 динара


УЖИНА СЕ ПЛАЋА ДО 15. У МЕСЕЦУ НА РАЧУН БРОЈ 840-2320760-23 СА ПНБ 3-РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ИЗНОСИТИ УЖИНУ ИЗ ТРПЕЗАРИЈЕ!!!