Učeniki koji će učestovati na 

TAKMIČENJU UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠAHU ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

 

II kategorija (III-IV razred) – dečaci

Kijanović Dušan

Bujdoša Sergej

Brzak Dušan

 

III kategorija (V-VI razred) – dečaci

Hornjak Vladimir

Stanković Igor

 

III kategorija (V-VI razred) – devojčice

Ostojić Dunja

 

IV kategorija (VII-VIII razred) – dečaci

Kljaić Lazar

Svevanović Aleksandar

 

Nastavnik izborne nastave - ŠAH

Pavle Pejak