U maju mesecu smo bili domaćini republičkog takmičenja iz srpskog jezika kao nematernjeg. Pored redovnog takmičarskog dela, ove godine smo imali goste- učenike iz Preševa i Bujanovca koji se nisu takmičili ali su želeli da se upoznaju sa mogućnošću da i oni sledeće godine okušaju sreću na ovakvoj vrsti takmičenja. Ova, kao i niz drugih aktivnosti, je deo projekta Kordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u okviru projekta „Primena preporuka za unapređivanje nastave i učenja srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnim školama u Preševu, Bujanovcu i Medveđi”. Kako je ta poseta bila vrlo korisna i deci, ali i nastavnicima sledeći korak je bila uzvratna poseta koja je realizovana od 23.-25. novembra.  Osmoro učenika mađarskih odelenja u pratnji nastavnice Nataše Dobrić i pedagoga škole, Elvire Stefanović, su posetili jednu školu u Preševu i tri u Bujanovcu. Osnovna škola iz Đurđeva, "Jovan Jovanović Zmaj", u kojoj se nastava realizuje na rusinskom, je takođe bila deo ove lepe priče.  Učenici su imali priliku da se upoznaju i druže sa vršnjacima, da upoznaju kulturu i običaje. Nastavnici su razgovarali sa svojim kolegama o mogućnostima, ali i o problemima sa kojima se susreću.