• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

ИСТОРИЈАТОШ "Петефи Шандор" је основана 1955. године под именом "XIII осмогодишња школа" да би на иницијативу родитеља и чланова колектива већ у првој години свога постојања добила име ОШ "ПетефиШандор", песника који спада у ред највећих поетских великана Европе.

Рад школе је почео у делу изграђене зграде (данашњег првог крила), да би 1960. године школа добила нову физиономију. Подигнуто је друго крило зграде потпуно идентично првом. Школа је добила 8 нових учионица, тј преко 500 ученичких места. Доградња трећег крила са великом фискултурном салом завршена је 1988. gодине. Тако је омогућено савремено организовање наставе, ваннаставних и других активности ученика. Нова трпезарија и четири учионице дограђене су 2007, а још једно проширење са шест нових учионица завршено је 2010.

Вредним радом и залагањима наставника и њиховим учешћем на многобројним семинарима школа је из дана у дан све опремљенија и настава је квалитетнија.