• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

I-1

Dragana Uzelac Stamenković

II -1

Jelica Crnogorčević

I-2

Vesna Puzović

II-2

Jasna Jović

I-3

Ljiljana Obrenov

II-3

Ljiljana Šegović

I-4

Jasmina Obradović

II-4

Maja Vejin

I-5

Nada Jović

II -5

Gordana Vakanjac

I-6

Dušica Krstić

II-6

Marina Lakić

I-7

Dušica Krstić

II-7

Magdolna Baliž

III-1

Svetlana Mitrović

IV-1

Dragana U. Stamenković

III-2

Anica Jovanović

IV-2

Vesna Puzović

III-3

Sonja Suvajac

IV-3

Ljiljana Obrenov

III-4

Ljiljana Džilitov

IV-4

Mira Kljajin

III-5

Eva Milankov

IV-5

Nada Jović

III-6

Gordana Todorović

IV-6

Dušica Krstić

III-7

Dósa Renáta

IV-7

Melita Satmari

V-1

Nataša Dobrić

VI-1

Dragana Milanović

V-2

Aleksandra Janković

VI-2

Dragica Slankamenac

V-3

Ljiljana Firanji

VI-3

Jelena Lončarević

V-4

Katica Arsenijević

VI-4

Maja Živković

V-5

Mila Dragić

VI-5

Mile Šubara

V-6

Elvira Dražilov

VI-6

Slavica Bulatović

V-7

Marta Kiš Buterer

VI-7

Eleonora Bogdan

VII-1

Jelena Peurača

VIII-1

VII-2

Gordana Batoćanin

VIII-2

VII-3

Tatjana Ljubinković

VIII-3

VII-4

Dijana Radić

VIII-4

VII-5

Ildiko Milosavljević

VIII-5

VII-6

Biljana Beljanski

VIII-6

VII-7

Mendrei Györgyi

VIII-7

VII-8

Dubravka Stanišić

VII-9

Kiss Butteret Márta