• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

I-1

Svetlana Mitrović

II -1

Dragana U.Stamenković

I-2

Anica Jovanović

II-2

Vesna Puzović

I-3

Sonja Cuvajac

II-3

Ljiljana Obrenov

I-4

Ljiljana Džilitov

II-4

Jasmina Obradović

I-5

Eva Milankov

II -5

Nada Jović

I-6

Gordana Todorović

II-6

Dušica Krstić

I-7

Renata Došo

II-7

Melita Satmari

III-1

Bladimir Popov

IV-1

Jelica Crnogorčević

III-2

Jasmina Radić

IV-2

Jasna Jović

III-3

Ana Marija Milićević

IV-3

Ljiljana Šegović

III-4

Snežana Petrović

IV-4

Mja Vejin

III-5

Tijana Jovanović

IV-5

Gordana Vakanjac

III-6

Biljana Stanović

IV-6

Marina Lakić

III-7

Hajnalka Tot

IV-7

Magdolna Baliž

V-1

Tatjana Ljubinković

VI-1

Nataša Dobrić

V-2

Dijana Radić

VI-2

Aleksandra Janković

V-3

Jela Peurača

VI-3

Ljiljana Ferani

V-4

Ildiko Milosavljnjvić

VI-4

Katia Arsenijević

V-5

Gordana Batoćanin

VI-5

Mila Dragić

V-6

Biljana Beljanski

VI-6

Elvira Dražilov

V-7

Medrei Đerđi

VI-7

Marta Kiš Buterer

VII-1

Slađana Knežević

VIII-1

Dragana Milanović

VII-2

Žana Damnjanović

VIII-2

Sanja Rodić Rončević

VII-3

Predrag Stanojčić

VIII-3

Jelena Lončarević

VII-4

Snežana Petrov

VIII-4

Maja Živković

VII-5

Đenana Majstorović

VIII-5

Mile Šubara

VII-6

Olivera Nićetić

VIII-6

Slavica Bulatović

VII-7

Eržbet Rokvić

VIII-7

Eleonora Bogdan