• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs
Дружили смо се са Николетом Новак

3. јун 2019.

Nikoleta Novak

Николета, као одличан познавалац животиња, по професији је ветеринар, нас је спонтано научила много о животињама и показала нам како је исправно поступати у ситуацији да нас нападне пас.
Николетине књиге смо одавно читали у школској библиотеци, а Николета нам је представила и њене нове књиге.
Овим књижевним сусретом који је у нашој школи реализован за два друга разреда и један трећи, обележили смо отварање 62. Змајевих дечјих игара које ће трајати до 9. јуна 2019.

Дружење са Дејаном Алексићем

популарним писцем за децу и одрасле

Dejan Aleksic

13.3.2019. ученици од првог до петог разреда наше школе дружили су се са Дејаном Алексићем, популарним писацем за децу и одрасле, који је много пута награђиван за поезију и прозу за децу и за поезију за одрасле.

Дејан је изјавио :"Ово је школа у којој деца воле да читају и воле књиге!" Обећао нам је да ће доћи поново, јер је било много тужних ученика који су само на кратко у школској библиотеци упознали Дејана, а желели су дуже да слушају његове стихове.

Злогоње

Dejan Aleksic

У понедељак 1. октобра 2018. у нашој школи имали смо прилику да будемо део пројекта и разговора са писцем Јасминком Петровић и продуцентима филма „Злогоње“. Јасминка нам је читајући одломке из књиге „О дугмету и срећи“, која ће се одштампати крајем октобра, приближила причу о Јовану и тиме заинтересовала децу за читање, а и за гледање филма, који тек што се почео емитовати у биоскопима. Сазнали смо да су филм и књига посебни и да свако има свој живот, а да је подједнако тешко и лепо писати и правити филм.Најважнија суштина књиге и филма јесте да су сва деца различита и да без обзира да ли имају неки физички или психички проблем сви смо једнаки у настојању да деци која су другачија у друштву подигнемо самопоуздање и веру у лишне способности и да подстичемо пријатељство.

Дружимо се са Урошем Петровићем
Uros Petrovic

14.3.2017. у 11 часова присуствовали смо свечаном скупу Змајевих дечјих игара на којем је додељена награда Плави чуперак Урошу Петровићу за роман Караван чудеса. О награђеној књизи говори др Љиљана Пешикан Љуштановић. Уроша Петровића пратимо његове прве награде 2006. године. Свечани скуп није био намењен нашим ученицима, али Марију Илинчић, ученицу шестог разреда, сам позвала због њене изјаве "Молим вас позовите Уроша, па макар и у 3 сата ујутру, ја морам доћи да се дружим са њим."

×

BARÁTKOZÁS UROŠ PETROVIĆTYAL

Uros Petrovic

2017.márc.14-én 11 órakor részt vettük a Zmaj Játékok egyik rendezvényén, amelyen átadták a Plavi čuperak díjat Uroš Petrovićnak a Karavan čudesa című regényéért. A díjazott könyvről dr. Ljiljana Pešikan Ljuštanović beszélt. Uroš Petrovićtyal 2006 óta szoros kapcsolatot ápolunk.
Az ünnepi összejövetelt nem iskolánk tanulóinak szervezték, Marijana Ilinčić hatodik osztályos tanuló azonban mégis részt vehetett rajta, miután egyszer a következőket mondta: Kérem hívják meg Urošt, ha éjszaka 3 órakor jön, én akkor is ott leszek, muszáj vele barátkoznom.

Дружимо се са Јасминком Петровић

22.2.2017. Јасминка Петровић се дружила са ученицима учитељица Гордане Тодоровић, Еве Миланковић, Љиљане Џилитов и Драгане Узелац Стаменковић. Организатор сусрета је библиотекарка Велинка Стакић. Тема сусрета су Јасминкине књиге Од читања се расте и Само за твоје уши, које ученици школе при упису у библиотеку добију од библиотекарке Велинке да прочитају.
Јасминка Петровић је најпопуларнија и најпревођенија српска дечија књижевница. Написала је много књига, од којих су најпознатије романи Ово је најстрашнији дан у мом животу, 35 калорија без шећера и Лето када сам научила да летим; приче Гига прави море, Кажи тети „Добар дан”, Маме, О дугмету и срећи, Риба риби гризе реп, Безобразне ноте и неваљале ајкуле, Од читања се расте, збирка драмских игара Да ли сте ви жаба?;
приручници Секс за почетнике, Школа, Бонтон, Дугина долина – Велика шаховска авантура, Како постати и остати глуп, Породица. Писала је сценарио за три сезоне дечје ТВ емисије Кукурику шоу, и сценарио за драму „Миљаковац, тј. Нови Зеланд“. Један је од организатора књижевног фестивала за децу „Крокодокодил“.
Од бројних награда које је Јасминка Петровић добила најзначајније су: „Сребрно Гашино перо” за најдуховитију дечју књигу, Фестивал хумора у Лазаревцу (Кажи тети добар дан, 2004. и Лето када сам научила да летим, 2016), „Невен” (Како постати и остати глуп, 2005 и Лето када сам научила да летим, 2016), регионална награда „Мали принц” (Ово је најстрашнији дан у мом животу, 2007) и италијанска награда „Ин виаггио нелле пароле“ СОГНИ за причу Ил согно дел гиардиниере (2011). Три пута је освајала награде Змајевих дечјих игара – два пута „Раде Обреновић”, за роман Ово је најстрашнији дан у мом животу (2006) и за допринос стваралаштву за децу (2010), и „Плави чуперак“ за роман Лето када сам научила да летим (2016). Најбројнији дечји жири на свету четири пута је доделио Јасминки Петровић награду Доситејево перо (Ово је најстрашнији дан у мом животу“, 2007; 35 калорија без шећера, 2009; Од читања се расте, 2013; Лето када сам научила да летим, 2016.)
На Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу 2016, представа позоришта Дадов по роману Ово је најстрашнији дан у мом животу освојила је пет награда, укључујући и награду за најбољу књигу по којој је урађена драматизација. Хвала Јасминки што је успела да одвоји време за нас и хвала јој на коментару:

“Незабораван провод у ОШ "Петефи Шандор", Нови Сад. Хвала драгој библиотекарки Велинки Стакић , веселим учитељицама и блиставим ђацима”.

8.3.2017. посетили смо 23. Међународни салон књига, јер смо се договорили са Јасминком Петровић да ћемо доћи на промоцију њене књиге Лето када сам нучила да летим.

Договорили смо се са ученицама ОШ “Никола Тесла” да заједно дођемо. Овај сусрет је остварен захваљујући успешној сарадњи библиотекарке Велинке Стакић са наставницом Мајом Чмелик и Креативним центром.

×

BARÁTKOZÁS JASMINKA PETROVIĆTYAL

2017.febr.22-én Jasminka Petrović látogatta meg Gordana Todorović, Eva Milanković, Ljiljana Džilitov és Dragana Uzelac Stamenković osztályát. Az írónővel való találkozást Velinka Stakić könyvtárosnő szervezte. Az összejövetelen Jasminka Petrović két könyvéről, az Od čitanja se raste és a Samo za tvoje uši című könyveiről beszélt. A kisdiákok a könyvtárba való betagosodásuk után ezt a két könyvet kapják el először a könyvtárosnő ajánlására, hogy elolvassák.
Jasminka Petrović az egyik leghismertebb gyermekkönyv író és a legtöbb lefordított gyermekkönyvvel dicsekedhet. Legismertebb regényei a következők: Ovo je najstrašniji dan u mom životu, 35 kalorija bez šećera és Leto kada sam naučila da letim. Híres elbeszélései a következőek: Giga pravi more, Kaži teti „Dobar dan”, Mame, O dugmetu i sreći, Riba ribi grize rep, Bezobrazne note i nevaljale ajkule, Od čitanja se raste, zbirka dramskih igara Da li ste vi žaba? Tájékoztató jellegű könyvei: Seks za početnike, Škola, Bonton, Dugina dolina – Velika šahovska avantura, Kako postati i ostati glup, Porodica.
A könyvírás mellett néhány televíziós gyermeksorozathoz írt forgatókönyvet és a Krokodokodil irodalmi gyermekfesztivál egyik szervezője is. Munkásságának köszönhetően rengeteg hazai és külföldi díj büszke tulajdonosa. Hálásak vagyunk Jasminkának, hogy szakított rank időt, és azért is, hogy a következőket mondta: Felejthetetlen élmény volt a Petőfi Sándor Á.I.-ba tett látogatásom, köszönöm a drága könyvtárosnak, Velinka Statkićnak, a vidám tanítónőknek és a ragyogó tanulóknak.
2017.márc.8-án meglátogatukk a 23. Nemzetközi könyvvásárt, mert előzőleg megbeszéltük az írónővel, hogy részt veszünk a Leto kada sam nučila da letim című könyvének a bemutatójára. A Nikola Tesla Á.I.-val karöltve vettünk részt a könyvbemutatón, ami Velinka Stakić, iskolánk könyvtárosnője, Maja Čmelik tanítónő és a Kreatív központ sikeres együttműködésének köszönhető.