• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

TIMOVI U 2018/2019TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

SANJA RODIĆ- RONČEVIĆ

ANA MARIJA MILIĆEVIĆ

MILICA ERCEG

SNEŽANA PETROVIĆ

ELVIRA STEFANOVIĆ

MELITA SATMARI

BILJANA KALAFATIĆ

ERŽEBET ROKVIĆ

KATICA ARSENIJEVIĆ

 

TIM ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

KATICA ARSENIJEVIĆ

MILA DRAGIĆ

BILJANA STANOVIĆ

TATJANA LJUBINKOVIĆ

ERŽEBET ROKVIĆ

ALEKSANDRA JANKOVIĆ

ELVIRA STEFANOVIĆ

SANJA RODIĆ RONČEVIĆ

ANA MARIJA MILIĆEVIĆ

BILJANA KALAFATĆ

MILICA ARCEG

OLIVERA NIĆETIĆ

JEDAN RODITELJ

JEDAN UČENIK

 

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

TATJANA LJUBINKOVIĆ

MILICA ERCEG

JELENA PEURAČA

KATICA ARSENIJEVIĆ

NADA JOVIĆ

ANA MARIJA MILIĆEVIĆ

JASMINA RADIĆ

ELVIRA DRAŽILOV

MIRA KLJAJIN

GORDANA VAKANJAC

 

 

TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVO

SLAĐANA KNEŽEVIĆ

BILJANA PEJOVIĆ

MILA DRAGIĆ

MELITA SATMARI

BILJANA ČVOKIĆ

TAMARA GAVRILOVIĆ

BILJANA KALAFATIĆ

 

TIM ZA SAMOVREDNOVANJE

ELVIRA STEFANOVIĆ

MIRJANA KRAJNOVIĆ

VLADIMIR POPOV

VESELKA CEKIĆ

DIJANA RADIĆ

MAGDOLNA BALIŽ

DRAGANA UZELAC

 

TIM ZA OBEZBEĐIVANJE KVALITETA I RAZVOJ

KATICA ARSENIJEVIĆ

DIJANA RADIĆ

JEDAN RODITELJA

UČENIK ĐAČKOG PARLAMENTA,

ČLAN LOKALNE SAMOUPRAVE

DIREKTOR ŠKOLE

ELVIRA STEFANOVIĆ.
TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

NATAŠA DOBRIĆ

DUBRAVKA STANIŠIĆ

 MILENA KARADŽIĆ

SANJA RODIĆ RONČEVIĆ

 ALEKSANDRA JANKOVIĆ

 LJILJA FIRANJI

 MARTA KIŠ BUTERER

LJUBINKOVIĆ TATJANA

 STEFANOVIĆ ELVIRA

KATICA ARSENIJEVIĆ.

 

 


TIM ZA BILINGVALNU NASTAVU

ŽANA DAMNJANOVIĆ

DRAGANA MILANOVIĆ

TAMARA MILOVIĆ

DORA SKENDŽIĆ

SANDRA ROSOKA

DRAGANA RELIĆ

ELVIRA STEFANOVIĆ

 

HUMANITARNI TIM

IVAN KOSTIĆ

DUŠICA KRSTIĆ

NADA JOVIĆ

DRAGICA SLANKAMENAC

SVETLANA MITROVIĆ

VESNA MATOVIĆ

JASNA KEKIĆ

 

EKOLOŠKI TIM

VESNA PUZOVIĆ

BILJANA BELJANSKI

RENATA DOŠA

HAJNALKA TOT

TAMARA GAVRILOVIĆ

MARKO LJUBOJEVIĆ

RENATA ŠIMOVIĆ

 

TIM ZA MEDIJACIJU

TATJANA LJUBINKOVIĆ

KATICA ARSENIJEVIĆ

MIRA KLJAJIN

ĐAČKI PARLAMENT

 

 

TIM ZA ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

JANOŠ TARKO

SLOBODANKA ĐORĐIĆ

JULIJANA ĐURA BURANJ

GORAN JOVANOVIĆ

EVA MILANKOV

LJILJA DŽILITOV

LJILJA ŠEGOVIĆ

SLAVICA BULATOVIĆ

ĐENANA MAJSTOROVIĆ

 

 

TIM ZA ŠKOLSKI SPORT I SPORTSKE AKTIVNOSTI

ALEKSANDRA JANKOVIĆ

MIRO MILANOVIĆ

JELENA LONČAREVIĆ

LJILJANA FIRANJI

MIRA KLJAJIN

 DRAGANA UZELAC- STAMENKOVIĆ

 

TIM ZA KULTURNU DELATNOST ŠKOLE

SONJA SUVAJAC

TIJANA JOVANOVIĆ

BILJANA STANOVIĆ

JELICA CRNOGORČEVIĆ

ILDIKO MILOSAVLJEVIĆ

MARTA KIŠ BUTERER

GORDANA TODOROVIĆ

MAJA ŽIVKOVIĆ

ENDRE VAŠTAG

 

 

TIM ZA ZAŠTITU OD NASILJA ZLOSTAVLJANJA , ZANEMARIVANJA

TATJANA LJUBINKOVIĆ

DIJANA RADIĆ

PREDRAG STANOJČIĆ

MILE ŠUBARA

DUŠICA KRSTIĆ

ANA MARIJA MILIĆEVIĆ

ANDRIJA GRUJIĆ

KATICA ARSENIJEVIĆ

 

TIM ZA ŠKOLSKI SAJT

PAVLE PEJAK

BILJANA KALAFATIĆ

TIJANA JOVANOVIĆ

SLAĐANA KNEŽEVIĆ

VESNA PUZOVIĆ

MILICA ERCEG

MAJA ŽIVKOVIĆ

STOJANKA BLEŠIĆ

VELINKA STAKIĆ