• +00381 (21) 547465
  • info@ospetefins.edu.rs

ТИМОВИ У 2018/2019


ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

САЊА РОДИЋ- РОНЧЕВИЋ

АНА МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ

МИЛИЦА ЕРЦЕГ

СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ

ЕЛВИРА СТЕФАНОВИЋ

МЕЛИТА САТМАРИ

БИЉАНА КАЛАФАТИЋ

ЕРЖЕБЕТ РОКВИЋ

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

МИЛА ДРАГИЋ

БИЉАНА СТАНОВИЋ

ТАТЈАНА ЉУБИНКОВИЋ

ЕРЖЕБЕТ РОКВИЋ

АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋ

ЕЛВИРА СТЕФАНОВИЋ

САЊА РОДИЋ РОНЧЕВИЋ

АНА МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ

БИЉАНА КАЛАФАТЋ

МИЛИЦА АРЦЕГ

ОЛИВЕРА НИЋЕТИЋ

ЈЕДАН РОДИТЕЉ

ЈЕДАН УЧЕНИК

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТАТЈАНА ЉУБИНКОВИЋ

МИЛИЦА ЕРЦЕГ

ЈЕЛЕНА ПЕУРАЧА

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

НАДА ЈОВИЋ

АНА МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ

ЈАСМИНА РАДИЋ

ЕЛВИРА ДРАЖИЛОВ

МИРА КЉАЈИН

ГОРДАНА ВАКАЊАЦ

 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

СЛАЂАНА КНЕЖЕВИЋ

БИЉАНА ПЕЈОВИЋ

МИЛА ДРАГИЋ

МЕЛИТА САТМАРИ

БИЉАНА ЧВОКИЋ

ТАМАРА ГАВРИЛОВИЋ

БИЉАНА КАЛАФАТИЋ

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЕЛВИРА СТЕФАНОВИЋ

МИРЈАНА КРАЈНОВИЋ

ВЛАДИМИР ПОПОВ

ВЕСЕЛКА ЦЕКИЋ

ДИЈАНА РАДИЋ

МАГДОЛНА БАЛИЖ

ДРАГАНА УЗЕЛАЦ

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

ДИЈАНА РАДИЋ

ЈЕДАН РОДИТЕЉА

УЧЕНИК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА,

ЧЛАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ЕЛВИРА СТЕФАНОВИЋ.
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

НАТАША ДОБРИЋ

ДУБРАВКА СТАНИШИЋ

 МИЛЕНА КАРАЏИЋ

САЊА РОДИЋ РОНЧЕВИЋ

 АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋ

 ЉИЉА ФИРАЊИ

 МАРТА КИШ БУТЕРЕР

ЉУБИНКОВИЋ ТАТЈАНА

 СТЕФАНОВИЋ ЕЛВИРА

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ.

 

 


ТИМ ЗА БИЛИНГВАЛНУ НАСТАВУ

ЖАНА ДАМЊАНОВИЋ

ДРАГАНА МИЛАНОВИЋ

ТАМАРА МИЛОВИЋ

ДОРА СКЕНЏИЋ

САНДРА РОСОКА

ДРАГАНА РЕЛИЋ

ЕЛВИРА СТЕФАНОВИЋ

 

ХУМАНИТАРНИ ТИМ

ИВАН КОСТИЋ

ДУШИЦА КРСТИЋ

НАДА ЈОВИЋ

ДРАГИЦА СЛАНКАМЕНАЦ

СВЕТЛАНА МИТРОВИЋ

ВЕСНА МАТОВИЋ

ЈАСНА КЕКИЋ

 

ЕКОЛОШКИ ТИМ

ВЕСНА ПУЗОВИЋ

БИЉАНА БЕЉАНСКИ

РЕНАТА ДОША

ХАЈНАЛКА ТОТ

ТАМАРА ГАВРИЛОВИЋ

МАРКО ЉУБОЈЕВИЋ

РЕНАТА ШИМОВИЋ

 

ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

ТАТЈАНА ЉУБИНКОВИЋ

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

МИРА КЉАЈИН

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

ЈАНОШ ТАРКО

СЛОБОДАНКА ЂОРЂИЋ

ЈУЛИЈАНА ЂУРА БУРАЊ

ГОРАН ЈОВАНОВИЋ

ЕВА МИЛАНКОВ

ЉИЉА ЏИЛИТОВ

ЉИЉА ШЕГОВИЋ

СЛАВИЦА БУЛАТОВИЋ

ЂЕНАНА МАЈСТОРОВИЋ

 

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋ

МИРО МИЛАНОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЛОНЧАРЕВИЋ

ЉИЉАНА ФИРАЊИ

МИРА КЉАЈИН

 ДРАГАНА УЗЕЛАЦ- СТАМЕНКОВИЋ

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

СОЊА СУВАЈАЦ

ТИЈАНА ЈОВАНОВИЋ

БИЉАНА СТАНОВИЋ

ЈЕЛИЦА ЦРНОГОРЧЕВИЋ

ИЛДИКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

МАРТА КИШ БУТЕРЕР

ГОРДАНА ТОДОРОВИЋ

МАЈА ЖИВКОВИЋ

ЕНДРЕ ВАШТАГ

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА , ЗАНЕМАРИВАЊА

ТАТЈАНА ЉУБИНКОВИЋ

ДИЈАНА РАДИЋ

ПРЕДРАГ СТАНОЈЧИЋ

МИЛЕ ШУБАРА

ДУШИЦА КРСТИЋ

АНА МАРИЈА МИЛИЋЕВИЋ

АНДРИЈА ГРУЈИЋ

КАТИЦА АРСЕНИЈЕВИЋ

 

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ САЈТ

ПАВЛЕ ПЕЈАК

БИЉАНА КАЛАФАТИЋ

ТИЈАНА ЈОВАНОВИЋ

СЛАЂАНА КНЕЖЕВИЋ

ВЕСНА ПУЗОВИЋ

МИЛИЦА ЕРЦЕГ

МАЈА ЖИВКОВИЋ

СТОЈАНКА БЛЕШИЋ

ВЕЛИНКА СТАКИЋ