petefi-120

Јавна документа наше школе

Финансијска документа и документа о јавним набавкама

ФИНАНСИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.

ПФИ1-2022-01226-1_O5_2022-04-06T09-00-27

ПФИ2-2022-01226-1_O5_2022-07-07T11-38-13

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – I ИЗМЕНА (помоћ просветарима)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – II ИЗМЕНА (солидарна помоћ)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – III ИЗМЕНА (Видовданске н.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – IV ИЗМЕНА (Процена ризика)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – V ИЗМЕНА (солидарна помоћ)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – VI ИЗМЕНА (бесплатни уџбеници)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – VII ИЗМЕНА (кухиња)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – VIII ИЗМЕНА (Прварице)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – IX ИЗМЕНА (бесплатни уџбеници-исправка)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 – X ИЗМЕНА (јубиларне награде)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.-XI ИЗМЕНА (Република-инвест.одржавање)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.-XII ИЗМЕНА (Тек.одрж.електроинст., солид.помоћ…)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.-XIII ИЗМЕНА (Стручне усл.)

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.-XIV ИЗМЕНА (Солидарна помоћ)

Образац 5_01.01-30.09.2022_01226

Образац 5_01.01.-31.12.2022_01226

ГФИ-2022-01226-БИЛАНС СТАЊА

ГФИ-2022-01226-БИЛАНС УСПЕХА

ГФИ-2022-01226-ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА

ГФИ-2022-01226-ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ГФИ-2022-01226-ОБРАЗАЦ 5

Наши запослени у бројкама

0
Руководство
0
Администрација
0
Особље
0
Учитеља
0
Наставника

Нека ваше дете буде један од преко 50.000 ученика који су завршили нашу школу.

Пријавите се на мејлинг листу и осигурајте се да све информације од наше школе добијете на време.