petefi-180

Ђачки парламент наше школе

чине по два представника сваког одељења VII и VIII разреда у школи

Парламент даје мишљење и предлоге о:

 • Правилима понашања у школи.

 • Мерама безбедности ученика.

 • Годишњем плану рада.

 • Школском развојном плану.

 • Школском програму.

 • Начину уређивања школског простора.

 • Избору уџбеника.

 • Слободним и ваннаставним активностима.

 • Учешћу на спортским и другим такмичењима.

 • Организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње укључујући и екскурзије.

 • Даје мишљење о кандидатима за ученика генерације.

 • Разматра односе и сарадњу ученика и наставника и атмосфере у школи и даје предлоге за унапређење.

 • Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента.

 • Сарађује са медијаторским тимом школе и тимом за заштиту ученика од насиља.

 • Промовише позитивне вредности.

 • Труди се да школа буде безбедно место и да сви ученици могу да напредују у складу са својим могућностима.

 • Пружа подршку свим ученицима којима је она потребна.

 • Организује и учествује у хуманитарним акцијама.

Увек можете рачунати на чланове парламента!

ПОТРАЖИТЕ НАС!

Нека ваше дете буде један од преко 50.000 ученика који су завршили нашу школу.

Пријавите се на мејлинг листу и осигурајте се да све информације од наше школе добијете на време.