petefi-120

Тимови у нашој школи

Спискови наставника који учествују у њиховом раду

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Арђелан Золтан

 • Татјана Љубинковић

 • Елвира Стефановић

 • Катица Арсенијевић

 • Ана Марија Милићевић

 • Биљана Становић

 • Мила Драгић

 • Биљана Калафатић

 • Александра Јанковић

 • Сања Родић Рончевић

 • Милица Ерцег

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 • Катица Арсенијевић

 • Представници разредне наставе

 • Милица Ерцег

 • Драгана Релић

 • Драгана Милановић

 • Сања Родић Рончевић

 • Јелена Пеурача

 • Дора Скенџић

 • Наташа Добрић

 • Мирјана Крајновић

 • Јанош Тарко

 • Илдико Милосављевић

 • Љубица Тадић

 • Ендре Ваштаг

 • Миле Шубара

 • Ђенана Мајсторовић

 • Елвира Дражилов

 • Тамара Кнежевић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Драгана Релић

 • Наташа Добрић

 • Сања Родић Рончевић

 • Драгана Милановић

 • Мира Кљајин Кртинић

 • Елвира Стефановић

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Татјана Љубинковић

 • Предраг Станојчић

 • Душица Крстић

 • Ана Марија Милићевић

 • Јелена Пеурача

 • Гордана Тодорoвић

 • Марина Лакић

 • Дијана Радић

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Елвира Стефановић

 • Јасмина Радић

 • Тијана Јовановић

 • Мирјана Крајновић

 • Ева Миланков

 • Ева Векаш Главинић

 • Љубица Тадић

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 • Золтан Арђелан

 • Татјана Љубинковић

 • Елвира Стефановић

 • Нада Јовић

 • Ана Марија Милићевић

 • Љиљана Шеговић

 • Соња Сувајац

 • Јасмина Обрадовић

 • Ирена Карловић

 • Оливера Нићетић

 • Славица Булатовић

 • Дора Скенџић

 • Биљана Пејовић

 • Илдико Милосављевић

 • Ендре Ваштаг

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Љубица Тадић

 • Милица Ерцег

 • Драгана Релић

 • Ивана Ступар Станковић

 • Биљана Калафатић

 • Биљана Милaновић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 • Јелена Пеурача

 • Татјана Љубинковић

 • Дијана Радић

 • Илдико Милосављевић

 • Гордана Батоћанин

 • Биљана Бељански

 • Ђерђи Мендреи

Тимови у нашој школи

0
Укупан број

Нека ваше дете буде један од преко 50.000 ученика који су завршили нашу школу.

Пријавите се на мејлинг листу и осигурајте се да све информације од наше школе добијете на време.