petefi-120

Тимови у нашој школи

Спискови наставника који учествују у њиховом раду

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Катица Арсенијевић

 • Мила Драгић

 • Биљана Становић

 • Татјана Љубинковић

 • Ержебет Роквић

 • Александра Јанковић

 • Елвира Стефановић

 • Сања Родић Рончевић

 • Ана Марија Милићевић

 • Биљана Калафатић

 • Милица Ерцег

 • Оливера Нићетић

 • ЈЕДАН РОДИТЕЉ

 • ЈЕДАН УЧЕНИК

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Сања Родић Рончевић

 • Ана Марија Милићевић

 • Милица Ерцег

 • Снежана Петровић

 • Елвира Стефановић

 • Мелита Сатмари
 • Биљана Калафатић

 • Ержебет Роквић

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА БИЛИНГВАЛНУ НАСТАВУ

 • Жана Дамњановић

 • Драгана Милановић

 • Тамара Миловић

 • Дора Скенџић

 • Сандра Росока

 • Драгана Релић

 • Елвира Стефановић

ХУМАНИТАРНИ ТИМ

 • Иван Костић

 • Душица Крстић

 • Нада Јовић

 • Драгица Сланкаменац

 • Светлана Митровић

 • Весна Матовић

 • Јасна Кекић

ЕКОЛОШКИ ТИМ

 • Весна Пузовић

 • Биљана Бељански

 • Рената Доша

 • Хајналка Тот

 • Тамара Гавриловић

 • Марко Љубојевић

 • Рената Шимовић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 • Татјана Љубинковић

 • Милица Ерцег

 • Јелена Пеурача

 • Катица Арсенијевић

 • Нада Јовић

 • Ана Марија Милићевић

 • Јасмина Радић

 • Елвира Дражилов

 • Мира Кљајин

 • Гордана Вакањац

ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

 • Татјана Љубинковић

 • Катица Арсенијевић

 • Мира Кљајин

 • ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

 • Александра Јанковић

 • Миро Милановић

 • Јелена Лончаревић

 • Љиљана Фирањи

 • Мира Кљајин

 • Драгана Узелац Стаменковић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • Слађана Кнежевић

 • Биљана Пејовић

 • Мила Драгић

 • Мелита Сатмари

 • Биљана Чвокић

 • Тамара Гавриловић

 • Биљана Калафатић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Елвира Стефановић

 • Мирјана Крајновић

 • Владимир Попов

 • Веселка Цекић

 • Дијана Радић

 • Магдолна Балиж

 • Драгана Узелац

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

 • Јанош Тарко

 • Слободанка Ђорђић

 • Јулијана Ђура Бурањ

 • Горан Јовановић

 • Ева Миланков

 • Љиља Џилитов

 • Љиља Шеговић

 • Славица Булатовић

 • Ђенана Мајсторовић

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

 • Соња Сувајац

 • Тијана Јовановић

 • Биљана Становић

 • Јелица Црногорчевић

 • Илдико Милосављевић

 • Марта Киш Бутерер

 • Гордана Тодоровић

 • Маја Живковић

 • Ендре Ваштаг

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ

 • Катица Арсенијевић

 • Дијана Радић

 • Елвира Стефановић

 • ЈЕДАН РОДИТЕЉ

 • УЧЕНИК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 • ЧЛАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 • ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Татјана Љубинковић

 • Дијана Радић

 • Предраг Станојчић

 • Миле Шубара

 • Душица Крстић

 • Ана Марија Милићевић

 • Андрија Грујић

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

 • Наташа Добрић

 • Дубравка Станишић

 • Милена Караџић

 • Сања Родић Рончевић

 • Александра Јанковић

 • Љиља Фирањи

 • Марта Киш Бутерер

 • Татјана Љубинковић

 • Елвира Стефановић

 • Катица Арсенијевић

ТИМ ЗА ШКОЛСКИ САЈТ

 • Павле Пејак

 • Биљана Калафатић

 • Тијана Јовановић

 • Слађана Кнежевић

 • Весна Пузовић

 • Милица Ерцег

 • Маја Живковић

 • Стојанка Блешић

 • Велинка Стакић

Тимови у нашој школи

0
Укупан број

Нека ваше дете буде један од преко 50.000 ученика који су завршили нашу школу.

Пријавите се на мејлинг листу и осигурајте се да све информације од наше школе добијете на време.